Reglement en info

reglement

 

De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid van de hand betreffende ongevallen, diefstallen, verliezen, schade of beschadiging aan het materiaal van de deelnemers. Elk team zal de veiligheidsvoorschriften respecteren.

 

Reglement 24uur mtb op 23/24 april 2022

 

 

artikel 1:Verklaring van goede gezondheid

 

De deelnemers verklaren in goede gezondheid te verkeren en een goede fysieke conditie te hebben. De teamleider geeft bij de online inschrijving aan dat alle deelnemers in zijn/haar team in goede gezondheid verkeren. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor gezondheidsproblemen tijdens de wedstrijd.

artikel

 

2: Gebruik transponder + teamvoorwaarden

Elke deelnemer is verplicht gebruik te maken van het tijdswaarnemingssysteem met behulp van transponders. De transponder dient in een bidon of gereedschaps bidon vervoert te worden. Individuele deelnemers mogen de transponder aan de onderzijde van het frame bevestigen. Estafette geschiedt door het door geven van de bidon aan de volgende rijder in de wisselzone.

Deelnemen kan solo of in team vorm. Een team bestaat uit minimum 2 rijders en maximum 10 rijders. Wanneer organisaties met meerdere teams rijden kan een rijder maar meerijden met één team. De keuze tot welk team de rijders behoren moet gemaakt worden voor de start.

De minimum leeftijd van de deelnemers is vastgesteld op 14 jaar. Minderjarigen (onder de 18 jaar) moeten steeds vergezeld zijn van 1 meerderjarige tijdens de rondjes op het parcours.

 

 

artikel 3:Fietsen

 

 

De mountainbikes die voor het funevenement gebruikt worden, moeten in perfecte staat verkeren.E-bikes, cyclocrossfietsen en stadsfietsen zijn niet toegestaan!

Elke deelnemer mag met zijn eigen mountainbike deelnemen. De organisatoren hebben het recht om op elk moment van de wedstrijd de fietsen te controleren.

Indien een verantwoordelijke een gevaar opmerkt aan een fiets, dan zal hij dat melden aan de ploeg die onmiddellijk het gevaar moet verhelpen, op straffe van

uitsluiting. Op de camping zal technische bijstand aanwezig zijn.

 

 

artikel 4:Verlichting

 

 

Vanaf zonsondergang (of op bevel van de organisatoren) zal verlichting verplicht worden. Wij vragen een degelijke verlichting vooraan en achterop een rood licht. Wanneer de lichten niet functioneren, kunnen de organisatoren beslissen om het team onmiddellijk te stoppen. Een groot deel van het parcours loopt door de bossen en daar ontbreekt doorgaans elke vorm van verlichting.

Daarom raden we sterk aan om ook de helm te voorzien van een lamp. Bepaalde moeilijke zones van het circuit zullen door de organisatie verlicht worden. Ook de wisselzone en de camping zullen verlicht worden.

 

 

artikel 5:Helm

 

 

Het dragen van een helm is verplicht tijdens de duur van het evenement en tijdens het rijden op het parcours.

 

 

artikel 6:Aflossing

 

 

De aflossing van de deelnemers moet gebeuren op de plaats die de organisatie aangeeft (wisselzone) en die wordt bekend gemaakt tijdens de briefing. Aflossingen buiten deze zone zijn strikt verboden, op risico van diskwalificatie. Geen enkel team mag gebruik maken van een al dan niet gemotoriseerd voertuig. De frequentie van de aflossingen wordt bepaald door de deelnemers zelf.

 

 

artikel 7:Materiaalpech

 

 

Indien een deelnemer materiaalpech ondervind tijdens het evenement en niet verder kan fietsen moet men de route te voet of lopend overbruggen langsheen het parcours naar de wisselzone.

 

 

artikel 8:Fair Play

 

 

Het hele evenement staat in het teken van gezelligheid, fair play, fun en sportiviteit voor

iedereen. Daarom verwachten de organisatoren van iedereen een fair gedrag.

Op elk gedrag dat door de organisatoren als gevaarlijk wordt bestempeld, volgt na een waarschuwing een sanctie. Onderling respect tussen deelnemers, organisatoren en toeschouwers is van belang voor een goede afloop van ons evenement.

Bij het inhalen van andere deelnemers dient de achterop komende deelnemer bij voorkeur de wens om in te halen kenbaar te maken ‘met links voorbij’. Dit betekent dat de deelnemer die ingehaald wordt rechts aanhoud zodat de inhalende renner links voorbij kan. In alle inhaalsituaties dient de veiligheid van alle renners in acht te worden genomen.

 

 

artikel 9:Verzekeringen

 

 

Alle deelnemers worden verzekerd via de Vlaamse wielrijdersbond (arena).

 

 

artikel 10:Auto's

 

 

Met de auto kan en mag er niet op de camping worden gereden, je mag je auto lossen bij het terrein en daarna moet je je auto op de voorziene plaats zetten. Bij het niet respecteren van de parkingsregels (en na waarschuwing) kan het team het event moeten verlaten.

 

 

artikel 11:EHBO

 

 

EHBO is tijdens de 24 uur van het evenement aanwezig.

 

 

artikel 12:Reclame Uitingen

 

 

Publiciteit op fietsen en kledij is toegestaan. Voor alle andere vormen van reclame dient u vooraf toestemming te vragen aan de organisatoren.

 

 

artikel 13:Aggregaat

 

 

Aggregaten (stroomgroep) zijn niet toegestaan op het terrein. (zie campingreglement)

 

 

artikel 14:Registratie

 

 

a) De organisatie is gerechtigd om (delen van) het evenement en de bezoekers op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te publiceren en derden toestemming te geven tot openbaarmaking en verveelvoudiging. Hieronder wordt ook verstaan de (camera) registratie in kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het terrein.

b) Door betreding van het terrein of deelname aan het evenement geeft de bezoeker/deelnemer onvoorwaardelijk akkoord met de openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret.

 

 

artikel 15:Annulatie van deelname of terugtrekking

 

 

Wanneer een ingeschreven team of individuele rijder zich terugtrekt, wordt het inschrijfgeld terugbetaald indien de terugtrekking T24vzw per e-mail voor 23 maart 2022 bereikt. Na 23 maart is er geen terugbetaling meer mogelijk.

 

 

artikel 16: Onderbreking en voortijdige beëindiging van het evenement.

 

 

In noodgevallen, zoals ernstige ongelukken of noodweer, kan de organisatie besluiten het evenement tijdelijk te onderbreken of voortijdig te beëindigen.

Bij onderbreking van het evenement wordt een tussenstand vastgelegd op basis van het meest aantal afgelegde ronden. Bij een gelijk aantal afgelegde ronden wordt de hoogste klassering bepaald door de volgorde van doorkomst aan het eind van de laatste volle ronde.

Bij hervatting van het evenement wordt tegelijkertijd gestart vanaf de wisselzone. Vanaf de herstart wordt het volledige aantal geregistreerde ronden meegenomen in de eindtijd Eventueel opgebouwde voorsprong in de ronde tijdens de wedstrijd onderbreking komt dus te vervallen.

 

 

artikel 17:Reglement

 

 

Door zijn inschrijving verklaart elke deelnemer kennis te hebben genomen van het

reglement & voorwaarden van dit evenement. Hij verplicht zich om het te respecteren en het op de meest strikte manier na te leven.

 

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved